Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je nutné odpracovat v posledních 2 letech 12 měsíců (ode dne zaevidování na ÚP). Počítá se do této doby i doba, odpracovaná na DPČ? Sociální a zdravotní pojištění bude odvedeno. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok tehdy, jestliže jste během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce vykonávala alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální (důchodové) pojištění. Doba dvou let se určuje zpětně od data evidence na úřadě práce. Pokud jste tedy v uplynulých dvou letech získala 12 měsíců sociálního pojištění, nárok na podporu Vám vzniká, v opačném případě nikoliv.

Jakýkoliv přivýdělek je nutné úřadu práce oznámit nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti a je nezbytné úřadu práce každý měsíc dokládat výši výdělku, která nesmí překročit polovinu minimální mzdy, tedy částku 4.250 Kč. V opačném případě byste byla z evidence úřadu práce vyřazena. Pokud za Vás během přivýdělku při evidenci na úřadě práce bude odváděno sociální pojištění (u DPČ je to při výdělku 2.500 Kč měsíčně a více) a dosáhnete takto doby pojištění alespoň 12 měsíců, budete mít následně nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.