Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím (já - 23 let) v nájmu (garsonka) s přítelkyní (22 let) a nyní oba studujeme. Máme nárok získat životní minimum či příspěvek na bydlení, když nemáme žádnou výdělečnou činnost? Pokud ano, tak za jakých podmínek. Děkuji, Jeroným

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Je tedy zapotřebí nejprve v daném bytě po celé kalendářní čtvrtletí bydlet, mít zde trvalé bydliště a hradit náklady na bydlení a teprve poté je možné o příspěvek požádat. Pokud jste nájemcem bytu a máte zde trvalé bydliště pouze Vy, stačí doložit jen Vaše příjmy. Jestliže s Vámi přítelkyně žije, ale nemá v bytě trvalé bydliště, její příjmy dokládat nemusíte. Pokud by v bytě měla trvalé bydliště i ona, bylo by zapotřebí doložit i její příjmy.

Dále by připadaly v úvahu tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi - základní dávkou je tzv. příspěvek na živobytí. Při žádosti o tyto dávky je ale zapotřebí kromě příjmů doložit také prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech vás obou. Vliv na nárok na tyto dávky má například skutečnost, zda máte Vy nebo Vaše přítelkyně uzavřené stavební spoření či životní pojištění nebo jak vysokou částku máte na svých bankovních účtech apod. Nelze tedy předjímat, zda Vám dávky hmotné nouze budou přiznány či nikoliv.
Vzhledem k tomu, že hradíte nájemné v garsonce, pak předpokládám, že máte alespoň nějaké příjmy (například výživné od rodičů), ze kterých nájemné hradíte. Tyto příjmy budete muset v žádosti o dávky samozřejmě uvést.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.