Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

MPSV - státní příspěvek na bydlení - 1 obyvatel ve vlastním, rodinný dům RD: v dostupném materiálu k předmětné problematice je vždy uveden pouze termín "byt" - je možno získat též příspěvek na bydlení ve vlastním rodinném domě? Pokud ano, má se do nákladů uvést soupis resp. součet záloh v měsíci (SIPO) nebo skutečné vyúčtování za minulé (a které) období? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Podle § 24, odst. 2 zákona o státní sociální podpoře se za vlastníka bytu považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu. Možnost získat příspěvek na bydlení tedy neplatí jen pro vlastníky či nájemce bytů, ale i rodinných domů. Jestliže jste vlastníkem rodinného domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete si o příspěvek na bydlení požádat.

Do žádosti o příspěvek je zapotřebí uvést skutečně vynaložené náklady na bydlení (to, co jste opravdu zaplatil) za uplynulé kalendářní čtvrtletí. U bytů vlastníků jsou za náklady na bydlení považovány náklady srovnatelné s nájemným ve výši 1.835 Kč pro jednu osobu a dále náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo pevná paliva. Více informací o příspěvku na bydlení najdete v § 24 - 28 zákona o státní sociální podpoře - příslušnou část zákona najdete zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117#cast3

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.