Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím ve státním bytě, v současné době jsem těhotná s přítelem, který také bydlí ve státním bytě. Z tohoto důvodu nemůžeme uzavřít sňatek, protože by nám jeden byt sebrali. Chci se tedy zeptat, jakým způsobem se vypočítávají sociální dávky (příspěvek na bydlení, na dítě atd.).

Počítá se i přítelův příjem, i když s námi nebydlí, nebo jen jakási část? V mém bytě se mnou žijí ještě 2 děti z prvního manželství. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Na příspěvek na bydlení máte nárok tehdy, jste-li vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Společně posuzovanými osobami jsou v tomto případě osoby, které s Vámi v bytě či domě žijí a mají zde trvalé bydliště. Pokud s Vámi Váš přítel nežije a má trvalé bydliště jinde, nebudou jeho příjmy posuzovány společně s Vašimi ani po narození dítěte. Pro nárok na příspěvek na bydlení stačí doložit příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí.

U nároku na další dávky (porodné, přídavek na dítě), bude záležet na tom, zda bude Váš přítel uveden v rodném listě jako otec dítěte. Pokud ano, bude ze zákona automaticky patřit mezi společně posuzované osoby, a to i v případě, že budete nadále bydlet odděleně. Vaše a přítelovy příjmy tedy budou posuzovány společně. Na porodné máte nárok tehdy, jedná-li se o Vaše první dítě a příjem Vaší domácnosti nepřesáhne 2,4násobek jejího životního minima. Návod na výpočet životního minima Vaší domácnosti najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852. Pokud se příjmy Vás a Vašeho přítele vejdou do uvedeného limitu, můžete si zažádat také o přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně. Pro nárok na porodné stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

U přídavku na dítě je nutné doložit příjmy za kalendářní rok 2011, u žádosti podáváné od října 2013 pak příjmy za rok 2012. O všechny uvedené dávky můžete požádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.