Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem na neschopence již 6 měsíců, zdravotní stav se nemění, spíše zhoršuje. Kdy mohu požádat o částečný invalidní důchod, mám na něj nárok? A po jaké uplynuté době je to možné. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Na invalidní důchod ID máte nárok tehdy, jestliže jste nedosáhla 65 let věku nebo důchodového věku (je-li tento věk vyšší než 65 let), stala jste se invalidní a získala jste potřebnou dobu pojištění nebo jste se stala invalidní v důsledku pracovního úrazu (v tomto případě není nutné splnit stanovenou dobu pojištění).
Invalidní jste tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klesla Vaše pracovní schopnost nejméně o 35%. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je přitom považován stav, který trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. Teoreticky si tedy můžete zažádat o invalidní důchod už po půl roce, záleží ale na tom, zda Váš nepříznivý zdravotní stav bude posudkovými lékaři označen jako dlouhodobý.
Další podmínkou pro nárok na invalidní důchod je získání potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění u osob starších 28 let činí 5 let pojištění (u mladších osob se za každé dva roky věku doba pojištění o jeden rok snižuje) a zjišťuje se z období posledních 10 let před vznikem invalidity.
U osob starších 38 let se doba pojištění považuje za splněnou také tehdy, pokud daná osoba získala 10 let pojištění během posledních 20 let před vznikem invalidity.
Jestliže výše uvedené podmínky splníte, nárok na invalidní důchod Vám vznikne. Doporučuji především zkonzultovat Váš aktuální zdravotní stav s Vaším ošetřujícím lékařem a požádat ho o vyjádření, zda byste dle jeho názoru mohla invalidní důchod získat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.