Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem cca 2 roky, vedena na úřadě práce ÚP, nepobírám od státu žádnou finanční podporu. Občas do bývalého zaměstnání docházím na brigády, výdělky nepřesahují povolenou částku a řádně dokládám výši těchto příjmů na Úřad práce. Sehnala jsem práci, ve které jsem krátce a podařilo se mi otěhotnět, mám gynekologické problémy, hned po porodu mě čeká operace.

Mám rizikové těhotenství. Budu mít nárok na nemocenskou, když jsem zaměstnaná krátce, cca 14 dní a předtím dlouho nic? A jak je to potom s mateřskou dovolenou, resp. peněžitou podporou v mateřství PPM? Mám nárok na porodné a pak nastoupit na rodičovskou, o délce 3 roky, myslíte, že je to tak možné? Po dobu nemocenské za mě zaměstnavatel hradí sociální a zdravotní pojištění nebo to automaticky přechází na sociálku? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nárok na nemocenskou vzniká současně se vznikem pracovního poměru, takže na nemocenskou máte nárok zcela určitě i po takto krátké době v zaměstnání. Abyste měla nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM, musela byste splnit zejména dvě podmínky:
být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou (počátek 8. - 6. týdne před stanoveným termínem porodu) zaměstnaná alespoň 270 kalendářních dní a
být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání.

Je-li poslední zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání. Vzhledem k tomu, že jste byla dlouho bez zaměstnání, tak se Vám do nástupu na mateřskou pravděpdobně nepodaří splnit potřebných 270 dní nemocenského pojiáštění (zaměstnání), a proto Vám nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM nejspíše nevznikne.

Vzhledem k tomu, že budete mít nárok alespoň na nemocenskou, mohla byste si od počátku 6. týdne před termínem porodu zažádat o tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem, která je vyplácena 6 týdnů před porodem a 6 týdnů po něm. Na základě nároku na tuto nemocenskou dávku si budete poté moci zvolit tříletou variantu rodičovského příspěvku.

Na porodné máte nárok tehdy, pokud se jedná o Vaše první dítě a příjem Vaší domácnosti nepřesahuje 2,4násobek jejího životního minima. Pokud bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě, budou při žádosti o porodné a případné další dávky posuzovány jeho příjmy společně s Vašimi. Jestliže budete matka samoživitelka, je životní minimum Vás a dítěte vyjádřeno částkou 4.880 Kč, v případě, že bude otec uveden v rodném listě dítěte, jedná se o částku 7.710 Kč.

Z hlediska zdravotního a sociálního pojištění jste považována za pojištěnou osobu po dobu, kdy trvá Váš pracovní poměr. Pokud by Váš pracovní poměr skončil, bude za Vás zdravotní pojištění hradit stát i v době, kdy budete mít nárok na nemocenskou a dále v době péče o dítě do sedmi let věku. Hrazení sociálního pojištění je dobrovolné, nikoliv povinné, ale doba péče o dítě do čtyř let věku se započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod. Stačí skutečnost, že pečujete o dítě, oznámit Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.