Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem v plném invalidním důchodu PID. 16.4.2012 mi byl změněn stupeň invalidity ze třetího na druhý stupeň. 1.2.2013 jsem obdržela rozhodnutí ČSSZ o tomto kroku společně s výší nově pobíraného důchodu. Lze do 28.2. podat námitku, která ovšem nemá odkladný účinek. Prosím tedy o informaci co vlastně onou námitkou vyřeším?

A jakou podobu a náležitosti by námitka proti snížení stupně invalidity měla mít. Ke snížení stupně důchodu jsem se neúspěšně odvolala. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Námitka proti rozhodnutí o snížení stupně invalidního důchodu skutečně nemá odkladný účinek, takže i když ji podáte v uvedeném termínu, invalidní důchod Vám začne být vyplácen ve snížené výši uvedené v rozhodnutí. Jestliže se snížením stupně a tedy i vyplácené částky invalidního důchodu nesouhlasíte, doporučuji Vám námitku podat.

Námitka musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání definované ve správním řádu (§ 82 zákona č. 500/2004 Sb.). Do textu námitky uveďte především důvody, proč s rozhodnutím nesouhlasíte - v čem spatřujete rozpor s právními předpisy nebo nesprávné posouzení míry ztráty Vašich pracovních schopností. K námitce je vhodné přiložit dokumenty podporující Vaše tvrzení (kopie předchozích rozhodnutí, aktuální lékařské zprávy).

Pokud bude námitka přijata a důchod Vám bude opět navýšen, bude Vám doplacen zpětně (námitka tedy nezpůsobí odklad - bude vám hned snížen důchod, ale neznamená to že Vám bude zpětně důchod doplacen po uznání námitky).

Jestliže neuspějete ani s námitkou, můžete se ještě obrátit na krajský soud se správní žalobou na zrušení rozhodnutí o snížení invalidního důchodu. Správní žalobu je nutné podat nejpozději do 60 dní od data doručení písemného rozhodnutí o zamítnutí Vaší námitky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.