Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V září 2010 mě propustili z práce pro porušení pracovní kázně (hrubé porušení pracovních povinností). S touto výpovědí jsem šel na úřad práce, kde jsem sice zažádal o podporu, nicméně mi byla zamítnuta. Byl jsem propuštěn za něco co jsem neudělal, přesto jsem výpověď podepsal. Pak jsem ale sepsal na pár stran jak to ve skutečnosti bylo a jak špatně má firma určité věci podchycené.

Přišel jsem do firmy s právníkem. Výpověď mi stáhli a dali mi dohodu (výpověď dohodou). S touto dohodou jsem už ale nepochodil na úřadu práce kde mi pracovnice sdělila, že bere v potaz jen první rozhodnutí a to výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně (hrubé porušení pracovních povinností). S mým průměrem jsem za toho půl roku mohl pobírat cca 70.000-80.000 Kč za celé období. Pracovnice úřadu práce mne ještě informovala, že na to aby brala v úvahu výpověď dohodou, by to muselo projít soudní cestou mezi mnou a zaměstnavatelem. Na koho se mám obrátit, právnička dané společnosti mi na poslední schůzce sdělila, že mi bude nápomocná v případě, že se rozhodnu jít soudní cestou. Potřeboval bych ale poradit jestli to má vůbec cenu. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Nárok na přiznání odepřené podpory v nezaměstnanosti zaniká ve smyslu § 54 odst. 1 a 4 zákona o zaměstnanosti uplynutím 5 let, z tohoto důvodu má jistě cenu se svého nároku domáhat. Zánik nároku by měl ve Vašem případě nastat v září 2015.
K navrhovanému postupu úřednice úřadu práce mám výhrady. Úřednice vychází z § 54 odst. 1 ve spojení s § 39 odst. 2 a), b) zákona o zaměstnanosti, tedy že lze zpětně přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti, který byl původně úřadem práce odepřen nebo vyplácen v nižší výši, pokud soud stanoví, že došlo k neplatnému skončení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovních povinností (postaru hrubé porušení pracovní kázně).

Rozhodnutí soudu bývá nutné v případech, kdy druhá strana (tedy zaměstnavatel) není ochotná uznat, že k ukončení pracovního poměru došlo neprávem či z jiných důvodů, a kdy se zaměstnanec často domáhá pokračování pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Ve Vašem případě, ale zaměstnavatel uznal sám svoje „pochybení“ už tím, že výpověď nahradil dohodou o ukončení pracovního poměru. Dohodou o ukončení pracovního poměru pozbyla předem daná výpověď své účinnosti, a proto by neměl být problém, bez pomoci soudu, se na základě této dohody domoci svého nároku na podporu v nezaměstnanosti. Navrhovala bych, obrátit se na vedoucího pracovníka úřadu práce a prodiskutovat s ním Vaši záležitost, navrhla bych případné doložení ze strany bývalého zaměstnavatele, že došlo k neoprávněnému podání výpovědi pro porušení pracovních povinností (samozřejmě za předpokladu, že by Vám jej byl zaměstnavatel ochotný vydat). Dle mého názoru, by Vám měl být přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti, už na základě dohody o ukončení pracovního poměru bez dalšího.
Pokud bude úřad práce jiného názoru, pak teprve bych přistoupila k řešení soudní cestou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.