Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od 5 let jsem sirotek, žiju u babičky. Bydlíme v Ostravě, byt 3+1 a náš společný příjem je její důchod přes 10.000 Kč, můj sirotčí důchod přes 9.000 Kč a pěstounský příspěvěk asi 3.400 Kč. Nyní je mi 19 let a babičce je přes 80 let, už tu dlouho nebude. Tento rok ukončím SŠ a jdu na VŠ.

Jaké mám možnosti v případě, že se ocitnu sám. Můj sirotčí důchod 9.000 Kč mi zůstane do 26 let, pokud nebudu pracovat.
Jenže z toho výdaje na živobytí neutáhnu. A tak mám zásadní otázky:
1) Jaké všechny sociální dávky, příspěvky a podpory mám v takovém případě možnost žádat a kolik by mohly přibližně činit? Příspěvky na pěstounskou péči mi asi nedají, když pečuji sám o sebe, že?
2) A pokud nevystačím, odporuje si to, že pobírám sirotčí důchod (a případné další dávky), s přivyděláváním si prací v době studia? Resp. nemůže to být důvod zrušit dávky?
3) A neodporuje něčemu vlastnictví automobilu? Vlastním totiž ojetinu koupenou z dědictví po otci. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Dávky pěstounské péče Vám budou skutečně vypláceny pouze do doby, kdy budete žít s babičkou, nejdéle však do 26 let věku. Pokud by příjem Vaší domácnosti nepřesáhl 2,4násobek jejího životního minima, mohl byste mít - také nejdéle do 26 let věku - nárok na přídavek na dítě ve výši 700 Kč měsíčně. Životní minimum nezaopatřeného dítěte ve věku od 15 do 26 let však v současné době činí pouze 2.450 Kč, takže výše Vašeho sirotčího důchodu bohužel uvedenou hranici přesahuje.
Pokud budete vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém budete mít trvalé bydliště, a 30% příjmů Vaší domácnosti nebude stačit k pokrytí nákladů na bydlení, budete si moci zažádat o příspěvek na bydlení. Jeho výše se odvíjí mj. od velikosti města, ve kterém žijete, a samozřejmě také od výše nákladů na bydlení. Více informací o příspěvku na bydlení najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni. Vzhledem k tomu, že Váš současný příjem několikanásobně převyšuje Vaše životní minimum, na jiné dávky mít nárok zatím nebudete. Pokud by v budoucnu Vaše příjmy klesly k hranici životního minima, mohl byste žádat také o dávky pomoci v hmotné nouzi. Zde by však mohlo být na překážku právě Vaše vlastnictví automobilu, protože se žádostí o tyto dávky dokládáte také prohlášení o tom, zda vlastníte nějaký movitý či nemovitý majetek. U výše uvedených dávek (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení), dokládáte pouze výši Vašich příjmů.
Co se týče přivýdělku při pobírání sirotčího důchodu, pak v případě, že by Váš přivýdělek nezakládal účast na důchodovém pojištění, nebude Váš nárok na sirotčí důchod nijak ovlivněn. Například u dohody o pracovní činnosti jste ale účasten důchodového pojištění už při výdělku ve výši alespoň 2.500 Kč, zatímco u dohody o provedení práce je to až při výdělku nad 10.000 Kč. Pokud by Váš výdělek zakládal účast na důchodovém pojištění, pak si tak můžete přivydělat pouze při denním (prezenčním) studiu. Při přivýdělku zakládajícím účast na důchodovém pojištění u jiné než denní formy studia byste o sirotčí důchod přišel.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.