Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Kdy mám nárok na starobní důchod, pokud jsem pracoval v I. pracovní kategorii - 02 144 12 1B 25-3-02 - strojník v azbestocementové výrobě. Odpracoval jsem 5598 dnů v této kategorii. Splňuji tímto podmínku odpracování 15-ti let a dle mých informací mám nárok na odchod do důchodu v 59 letech.

V případě, že je tato informace správná, prosím, o uvedení zákona, který toto umožňuje. OSSZ tvrdí, že zvýhodnění této pracovní kategorie pro snížení věkové hranice pro nárok na starobní důchod již neplatí. Prosím o vyjádření k tomuto problému spolu s uvedením zákona, který tuto výhodu případně ruší. Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Rozdělení zaměstnání do pracovních kategorií pro účely důchodového zabezpečení sice bylo zrušeno zákonem č. 235/1992 Sb., ale zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění zakotvuje zachování nároků na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle předpisů platných před 1. 1. 1996 po odpracování stanovené doby zaměstnání v I. pracovní kategorii nebo I. (II.) kategorii funkcí, a to až do 31. 12. 2018.
Snížená věková hranice pro vznik nároku na starobní důchod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za důchodový věk. Informace o stanovení věkové hranice u pojištěnců zařazených do I. pracovní kategorie je uvedena také na webu České správy sociálního zabezpečení zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm (pod tabulkou u písmene b) v sekci Důchodový věk).
Nižší důchodový věk mají někteří horníci podle nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o poskytování starobního důchodu některým horníkům. Nárok na něj mají horníci, kteří byli zaměstnáni nejméně 25 roků, vykonávali vybraná zaměstnání v hornictví v hlubinných dolech se stálým pracovištěm pod zemí, byli zaměstnáni v těchto vybraných zaměstnáních nejméně 15 roků, dosáhli nejvyšší přípustné expozice, výkon takového zaměstnání skončil do 31. 12. 1992 a dosáhli věku 50 let nejpozději do 31. 12. 2005. Pokud splňujete uvedené podmínky, vznikne Vám nárok na odchod do důchodu v 59 letech.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.