Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Odcházím do předčasného důchodu (datum narození 19.4.1955 - 2 děti) a ráda bych věděla, zda se mi může započítávat do výměru částka 450.000 Kč, ze které jsem jako z příjmu platila v roce 2005 daň 45.000 Kč. V tomto roce nemám jiný příjem započtený, neboť jsem byla na neschopence (operace nohou) a potom jsem byla vedená na pracovním úřadě.

Oněch 450.000 Kč byl příjem z prodeje zděděné nemovitosti (rozdíl mezi odhadem pro dědictví a následně odhadem pro prodej do dvou let). Dále jsem v roce 2006 pracovala v realitách na Dohodu o provedení práce, přičemž jsem byla nejprve v evidenci pracovního úřadu a pak jsem z evidence vystoupila, protože jsem měla z realit příjem, který jsem měla uvedený na Finančním úřadě a též zdaněný. V tomto období (cca 10 měsíců) jsem si sama platila zdravotní pojištění, ale sociální nebylo třeba, neboť jsem toto neměla na Živnostenský list. Chápu, že se mi nemůže započítávat doba, ale domnívám se, že když byl příjem zdaněn, tak by se měl započítat. Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Mezi příjmy, ze kterých se následně vypočítává výše (předčasného) starobního důchodu, patří pouze příjmy, ze kterých je odváděno sociální (důchodové) pojištění. Z Vámi uváděného příjmu z prodeje nemovitosti jste sice odvedla daň z příjmu, ale sociální pojištění se z tohoto druhu příjmu neodvádí, a proto tento příjem nemůže být při posuzování nároku na starobní důchod zohledněn. Co se týče dohody o provedení práce, z té nebylo na základě příslušné legislativy až do konce roku 2011 rovněž odváděno žádné sociální pojištění a tudíž ani tyto příjmy nemohou být do výpočtu výše důchodu zahrnuty.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.