Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 1976 jsem utrpěl těžký pracovní úraz. Od roku 1977 pobírám invalidní důchod (vozíčkář, ZTP/P) a je mi vyplácen regres. Od ledna 2012, kdy jsem dovršil 65 let, jsem z Rozhodnutí ČSSZ automaticky přešel z invalidního důchodu do starobního. Výše dobou vyplácených důchodů je stejná. Dotazy:

Mám za to, že starobní důchod by měl být vypočítán z invalidního společně s regresní náhradou. U OSSZ jsem požádal o přepočtený starobní důchod, přihlédnou k dosavadnímu regresu. Kdysi platilo, že po dovršení důchodového věku byl zaměstnavatel povinen ještě 5 let platit regresní náhradu dále. Změnil se zákon? Bude se po ukončení regresu znovu přepočítávat výše starobního důchodu? Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí 9% průměrné mzdy v národním hospodářství, což je od roku 2012 částka 2.270,- Kč. Procentní výměra pak činí 1,5 % za každý rok pojištění z výpočtového základu. Do výpočtového základu se započítávají všechny příjmy, z nichž bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, tedy ne z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti s výdělkem nižším než 2.000,- Kč měsíčně. Do příjmů se však započítává i náhrada mzdy po skončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem (Vámi zmiňovaný regres), a to i přesto, že se z ní pojistné neplatí. Výše náhrady mzdy za pracovní úraz by tedy měla být ve výši starobního důchodu zohledněna.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Již tedy neplatí, že zaměstnavatel platí náhradu dalších pět let po dovršení důchodového věku.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.