Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pobírám příspěvek v hmotné nouzi. Zažádala jsem si o jednorázový příspěvek synovi na zuby (korunky). Paní na sociálce mi řekla, že zuby nejsou potřeba a že stejně nemám nárok. Jsem sama s dětmi a mám životní minimum. Synovi se bohužel rozpadly zuby řezáky a pan zubař chtěl po mě 6.500 Kč. Moc vás prosím o radu. Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Jednorázovým příspěvkem máte nejspíše na mysli tzv. mimořádnou okamžitou pomoc, která je jednou ze tří dávek pomoci v hmotné nouzi. Pravidla pro její poskytování jsou jasně vymezena v zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována např. osobám ohroženým sociálním vyloučením, postiženým vážnou mimořádnou událostí nebo k nákupu či opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávka může být také poskytnuta k uhrazení odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním či zájmovou činností nezletilých dětí nebo tehdy, pokud v případě jejího neposkytnutí hrozí osobě vážná újma na zdraví, což ale nejspíše nebude případ zubních korunek.
Bohužel neuvádíte více informací o své finanční situaci, takže z vašeho dotazu není zcela jasné, zda byste mohla mít nárok i na jiné dávky než ty, které již pobíráte. Více informací o dávkách státní sociální podpory najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/2, o dávkách pomoci v hmotné nouzi se můžete dočíst tady: http://www.mpsv.cz/cs/5. Další informace Vám poskytnou na úřadě práce v místě bydliště.
Pokud se Vám nepodaří prokázat, že by neposkytnutím příspěvku vznikla synovi vážná újma na zdraví a nebudete mít nárok na žádný další příspěvek, můžete se obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu s dotazem ohledně poskytnutí příspěvku nebo se s Vaším zubařem domluvit na splátkovém kalendáři, případně na korunkách z levnějšího materiálu.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.