Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dne 1.10.2008 mi byly na základě usnesení Okresního soudu svěřeny do péče 3 nezletilé děti mé zemřelé sestry, které pobírají sirotčí důchod po matce do doby, kdy byly 22. prosince 2008 dále svěřeny do společné pěstounské péče mně a mému manželovi. PM rozhodnutí nabyla 10.2.2009.

Od tohoto data nám ČSSZ doplatila v květnu 2009 sirotčí důchody zpětně. V únoru 2011 jsem si podala žádost o provedení doplatku sirotčích důchodů pro děti za období od 1.10.2008 do 9.3.2009, kdy byly v mé celodenní péči. Po celou tuto dobu byl sirotčí důchod vyplácen otci, i když o děti nepečoval, neboť nenahlásil do 8 dnů, jak mu ukládá zákon, změnu pro podmínky vyplácení sirotčích důchodů pro děti. Současně do května 2009 pobíral i vdovecký důchod. Nabytím PM rozhodnutí okresního soudu o svěření dětí do pěstounské péče dne 10.2.2009 ještě do 9.5.2009 pobíral otec rovněž vdovecký důchod, ale tento přeplatek za 3 měsíce již musel ČSSZ vrátit. Má žádost o dodatečný doplatek sirotčích důchodů od 1.10.2008 do 9.3.2009 byla zamítnuta z důvodu, že jsem usnesením soudu sice o děti pečovala, ale nebyla jsem oprávněnou osobou nebo jejich zákonným zástupcem určena rozhodnutím obecního úřadu podle §10 zákona č. 582/1991 Sb. osobou, které by měl být sirotčí důchod vyplácen, i když o děti celodenně pečuje. Do dnešního dne otec nemusel ČSSZ přeplatek na vdoveckém důchodu za období od 1.10.2008 do 9.3.2009 vrátit, aniž by byl potrestán za nesplnění své zákonné povinnosti nahlásit do 8 dnů změny. Proti rozhodnutí o nepřiznání doplatku sirotčích důchodů, jsem podala námitky, které mi byly zamítnuty. Rozhodnutí jsem převzala 20.12.2011. Součástí rozhodnutí byla i informace o "Možnosti soudního přezkumu, kdy lze do 2 měsíců od jeho doručení podat žalobu. Prosím o poskytnutí rady, jak v tomto případě postupovat, neboť s rozhodnutím o zamítnutí námitek ČSSZ nesouhlasím. Podat žalobu do 31.12.2011 k ČSSZ je dosti šibeniční lhůta, vzhledem k vánočním a novoročním dnům , kdy organizace i právníci mají úřední čas povětšinou upraven v jiném režimu než obvykle. Ráda bych Vás požádala o radu, jak sepsat žalobu, zda je potřeba k sepsání žaloby právního zastoupení, kolik jsou soudní poplatky a zda by nemohlo dojít k osvobození od soudních poplatků vzhledem k tomu, že se jedná o práva nezletilých dětí, které zastupují pěstouni. Pokud nepodám žalobu do 31.12.2011 k ČSSZ, pak tedy mohu do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu podle ust. § 7 odst.1 a 3 zákona č. 150ú2002 Sb., soudního řádu správního i bez zastoupení právníka, nebo se mohu obrátit na ustanovené právníky, kteří v takovýchto případech zajišťují právo pro nezletilé děti bezplatně. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
To jakým způsobem postupuje ČSSZ proti dlužníkovi bohužel nevyřešíte.
Proti rozhodnutí správního orgánu můžete podat žalobu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Na žalobu máte 2 měsíce od doručení, takže pokud Vám bylo doručeno 20.12.2011, tak žalobu můžete podat do 20.2.2012.
Pokud jsem správně z dotazu pochopila, tak Vám 20.12.2011 bylo doručeno druhostupňové rozhodnutí ČSSZ, proti kterému již lze podat pouze žalobu k soudu.
Zastoupení ve správním soudnictví není nutné, ale doporučuji jej. Obrátit se na uvedené právníky můžete, ale pokud máte možnost zajistit si právníka doporučeného (nebo sama máte dobrého známého právníka) obraťte se raději na něj.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.