Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Budu znovu pobírat vdovský důchod v 58 letech? Nyní mi je 56 let. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Vdovský důchod Vám náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby máte nárok na vdovský důchod za předpokladu, že splňujete některou z následujících podmínek:
1. pečujete o nezaopatřené dítě
2. pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
3. pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
4. jste invalidní ve třetím stupni (pobíráte plný invalidní důchod)
5. dosáhla jste věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský důchod Vám vznikne znovu, jestliže splníte některou z výše uvedených podmínek do dvou let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.