Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem v evidenci úřadu práce, ale nedostávám žádné dávky. Jsem osoba zdravotně znevýhodněná. Budu muset odpracovat dvacet hodin týdně veřejně prospěšných prací? Děkuji. Karla

ODPOVĚĎ:
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1.1.2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci úřadu práce déle než dva měsíce a který bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence úřadu práce může být takový uchazeč znovu zařazen až po uplynutí šesti měsíců.
Nicméně podle metodického pokynu, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude veřejná služby nabízena zpočátku osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a kteří jsou současně v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně bude veřejná služba nabízena těm uchazečům, kteří nejsou v hmotné nouzi, ale jsou v evidenci déle než jeden rok. Současně bude veřejná služba nabízena těm, kteří byli za poslední tři roky vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok.
Mezi osoby, u kterých se nevyžaduje aktivita ve veřejné službě, patří např. osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni invalidity, poživatelé starobního důchodu nebo osoby dočasně práce neschopné.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem