Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem v evidenci úřadu práce, ale nedostávám žádné dávky. Jsem osoba zdravotně znevýhodněná. Budu muset odpracovat dvacet hodin týdně veřejně prospěšných prací? Děkuji. Karla

ODPOVĚĎ:
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1.1.2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci úřadu práce déle než dva měsíce a který bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence úřadu práce může být takový uchazeč znovu zařazen až po uplynutí šesti měsíců.
Nicméně podle metodického pokynu, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude veřejná služby nabízena zpočátku osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a kteří jsou současně v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně bude veřejná služba nabízena těm uchazečům, kteří nejsou v hmotné nouzi, ale jsou v evidenci déle než jeden rok. Současně bude veřejná služba nabízena těm, kteří byli za poslední tři roky vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok.
Mezi osoby, u kterých se nevyžaduje aktivita ve veřejné službě, patří např. osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni invalidity, poživatelé starobního důchodu nebo osoby dočasně práce neschopné.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.