Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s úřadem práce uvedli do praxe projekt (systém) DONEZ - docházka nezaměstnaných. Podstata: skupina uchazečů o zaměstnání se musí 1-3x týdně, v určitý čas, hlásit na kontaktním místě veřejné správy (přepážky Czech POINT České pošty), kde obdrží další termín.

Dle MPSV, je cílem tohoto projektu omezit nelegální zaměstnávání. Je to legální? Realita: musím se 8x měsíčně (cca 2x týdně) hlásit v určitém termínu a čase na přepážce Czech POINT České pošty v Ostrově. Zde mi bude vystaveno potvrzení + určen další termín. Omluvou jsou jen vážné důvody uvedené v § 5 písm c) zák. č. 435/2004 Sb. V případě nedostavení se bez vážného důvodu uvedeném v citovaném ustanovení, bude zahájeno správní řízení a následně může dojít k vyřazení uchazeče z evidence ÚP pro maření součinnosti. Pak jsem obdržel písemné stanovení prvního kontaktu na kontaktním místě veřejné správy na den 5.1.2012 ve 12.00 hod, jehož součástí je "poučení uchazeče o zaměstnání, který plní povinnost součinnosti na kontaktním místě veřejné správy.“ V něm je mimo jiné uvedeno, že v potvrzení kontaktu je uchazeč o zaměstnání informován o volných pracovních místech. Tato pracovní místa uchazeč o zaměstnání nemusí projednat u uvedeného zaměstnavatele.“ Při mých kontaktech dne 5.1., 10.1.,13.1., 18.1. a 23.1. 2012, na KMVS jsem obdržel pouze potvrzení kontaktu uchazeče o zaměstnání a stanovení termínu a místa dalšího kontaktu, bez informace o nějakém volném pracovním místě. Myslím si, že vše je protizákonné, neboť tak jak je tento projekt (systém) nastaven nemá oporu v zákoně o zaměstnanosti ani jiném právním předpise. Kdo a co je oprávněn kontrolovat je přímo stanoveno zák. č. 435/2004 Sb., část VII kontrolní činnost a povinnost potřebné součinnosti v § 19 odst. 2 - "Krajská pobočka Úřadu práce je povinna poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat krajské pobočce Úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny této pobočky. Úřady práce, mimo jiné, zejména zajišťují zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytují další služby v oblasti zaměstnanosti, poskytují fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti. Nic takového se při "kontaktu“ neděje. Podle mne se jedná pouze o bezdůvodné šikanování uchazečů o zaměstnání a vznikají jim bezdůvodné finanční náklady (zejména co nemají Czech POINT v místě bydliště a musejí dojíždět). Vím, že můj příspěvek je obsáhlý, ale prosím vás jménem svým a desetitisíců dalších uchazečů o zaměstnání, kterých se tento problém týká, o vaše stanovisko k výše uvedenému. Pokud to nebude možné, prosím alespoň o komentář nebo výklad § 19 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. Děkuji, Ludvík

ODPOVĚĎ:
Systém docházky nezaměstnaných (DONEZ) má oporu v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. V § 7a, odst. 1 se uvádí, že Úřad práce může určit úkony, které lze vůči němu činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce také může prostřednictvím takového místa sám činit úkony podle zákona o zaměstnanosti. V § 31, písm c) je pak uvedeno, že uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážných důvodů. Kontrolní činnost tedy vykonávají i nadále krajské pobočky Úřadů práce, činí tak ale mj. právě prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy. Systém DONEZ je tedy v souladu s výše uvedenými paragrafy zákona o zaměstnanosti, z čehož vyplývá, že se nejedná se o protizákonné či nelegální opatření.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.