Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Běží mi výpovědní lhůta (výpověď daná zaměstnavatelem pro nadbytečnost). Dle zaměstnavatele, který považuje výpověď za platnou, by mi měl skončit pracovní poměr 30.11. 2011. Od 16.11. 2011 jsem v pracovní neschopnosti. Ve výpovědi mám mimo jiné uvedeno: místo výkonu práce Vám určujeme v místě trvalého bydliště.

Jak to bude s dávkami po dobu pracovní neschopnosti prvních 21 dní (náhrada mzdy) a co uvede zaměstnavatel do kolonky Naposledy pracoval ... a odpracoval..., jestliže jsem donucena být doma a nebyl mi umožněn přístup do zaměstnání? Budou dny, kdy jsem byla doma a měla jsem to určeno takto ve výpovědi, proplaceny? Druhá část otázky se týká projednání výpovědi s odbory. V ZP § 61 jsem se dočetla, že výpověď je zaměstnavatel povinen projednat předem s odborovou organizací. Co v praxi znamená předem - je to ještě před zamýšlenými organizačními změnami? Jde-li o člena odborové organizace (můj případ), je zaměstnavatel povinen požádat odbory o předchozí souhlas - jedná se tedy o souhlas ještě dříve než dojde k organizačním změnám a k zamýšlené výpovědi ze strany zaměstnavatele? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Je-li vám dána výpověď ze strany zaměstnavatele a následně nastoupíte pracovní neschopnost, tak pracovní poměr neskočí dříve, než tato pracovní neschopnost. Pracovní poměr skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení PN (pokud neprohlásíte, že na prodloužení netrváte).
Dávky po dobu pracovní neschopnosti se budou řídit ustanovením §192 zák. práce. Po dobu prvních 21 kalendářních dnů zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy podle zák. práce; od 22. kal. dne se vyplácí nemocenská.
Zaměstnavatel by vám měl započíst i dny, kdy jste vykonávala práci v místě trvalého bydliště, protože tak sám určil ve výpovědi. Posledním dnem by tak měl být den před nástupem na pracovní neschopnost.
Ve vašem případě je třeba předchozího souhlasu. Tento by měl být udělen před podáním výpovědi (nejpozději v tento okamžik, ne už před zamýšlenými organizačními změnami), jelikož se jedná o obecné ustanovení, které se dotýká (všech) výpovědí i okamžitých rozvázáních pracovního poměru. Bez takového předchozího souhlasu je rozvázání neplatné. Výpověď se může dát v době 2 měsíců od udělení souhlasu. Za předchozí souhlas se považuje též případ, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj zaměstnavatel požádal.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.