Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj manžel měl ve výlučném vlastnictví rodinný domek po rodičích, nyní zemřel a proběhlo dědické řízení. Dohodou ho získali do podílového spoluvlastnictví syn a dcera, každý jednou polovinou. V domku nikdo z nás nebydlí a výhledově zatím bydlet nebude.

Nyní chceme domek pronajímat, realitní kancelář nám našla nájemníky, a má být sepsána nájemní smlouva. Nájemník je rozvedený a má ve své péči dvě nezletilé děti, kromě toho s ním bude v domku bydlet jeho matka s nezletilou dcerou, celkem tedy dva dospělí a tři děti. Nájemník si chce zažádat o podporu na bydlení od úřadu práce, k tomu však musí být v domku trvale hlášen. Zjišťovala jsem informace na úřadu práce, na evidenci obyvatel, atd. Bohužel každý dává jiné informace. Paní na evidenci obyvatel, která provádí přihlášení k pobytu, mi řekla, že pokud bude mít nájemník v ruce nájemní smlouvu, ona všechny osoby může přihlásit k trvalému pobytu, a nepotřebuje k tomu souhlas vlastníka nemovitosti. Paní na úřadu práce o tom neví, řekla mi, že záleží na mě, zda mu (jim) dám souhlas k trvalému pobytu. Jejich údaje se rozcházejí i v tom, zda musí být trvale přihlášen jen žadatel o dávku, nebo jen děti, nebo všichni. Bez trvalého pobytu nedostane podporu na bydlení. Mám obavy, kdyby se v budoucnu nájemník dostal do hmotné nouze (např.přišel o zaměstnání, nebo dlouhodobě onemocněl) abychom za něho nemuseli platit vodu, plyn, elektřinu, atd., a zda je vůbec možnost v tom případě dát výpověď z nájmu lidem s dětmi. Právník realitní kanceláře návrh nájemní smlouvy sepsal, ale k mým dotazům uvedeným výše podrobnosti nevěděl. Děkuji, Zdislava

ODPOVĚĎ:
K přihlášení k trvalému bydlišti stačí nájemní smlouva, v níž budou k nájmu i další osoby spolužijící s nájemcem. Takže částečně je poskytnutá informace pravdou. Váš výslovný souhlas není potřeba, ale je pravdou, že některý úředník si pro jistotu tento písemný souhlas vyžádá, aby v případě problémů s nájemníkem byl sám nenapadnutelný ze strany vlastníka nemovitosti.
Energie můžete nechat na nájemníka přepsat - složenky tedy budou chodit na jeho jméno a dluh bude vymáhán na něm. Nicméně je pravdou, že společnosti poskytující energie, nemusí být potom ochotné uzavřít s Vámi novou smlouvu do doby, než budou mít pohledávky spojené s Vaší nemovitostí vyrovnané (bez ohledu na skutečnost, kdo je vytvořil). Je to jejich právo v rámci smluvní svobody. Což znamená, že se může lehce stát, že budete muset nezaplacené energie uhradit a následně se je pokusit vymáhat po nájemníkovi.
Neplacení nájmu je důvodem k výpovědi bez zajištění bytové náhrady. Pokud ale nájemce má nezletilé děti, komplikuje se situace a musela byste zajišťovat alespoň dočasné přístřeší.
I solventní nájemník se může dostat do složité životní situace a nebude schopen hradit své závazky. Pokud chcete pronajímat dům, je nejvhodnější smlouva o podnájmu (tedy vlastníci se dohodnou s nějakým rodinným příslušníkem, kterému dům pronajmou a ten následně s jejich svolením dá dům do podnájmu). Podnájem není tak komplikovaný jako nájem, neplatí pro něj důvody k výpovědi a nevztahuje se na něj zajišťování bytových náhrad.
Pokud již teď nájemník počítá se zajišťováním podpory k bydlení má očividně existenční potíže a nelze doporučit s takovým člověkem uzavírat nájemní smlouvu.
Pouze pro úplnost uvádím, že ustanovení občanského zákoníku se vztahují na smlouvu o nájmu bytu, nicméně pokud pronajímáte dům, ve kterém jsou bytové jednotky (nebo jedna bytová jednotka), případný soud by vztahoval ochranná ustanovení občanského zákoníku související s nájmem bytu na nájem nemovitosti pronajaté za účelem jejího užívání k bydlení.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.