Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj manžel čeká s jinou ženou dítě. Nechce to dítě ani ji. Nechce být ani vedený jako otec dítěte, protože má se mnou dvě děti. Myslíte, že by bylo rozumné si s ní o tom promluvit? Děkuji. Monika

ODPOVĚĎ:
V případě Vašeho manžela není rozhodné, zda chce či nechce být na matrice veden jako otec dítěte. Matka dítěte totiž může sama podat k soudu návrh na určení jeho otcovství podle § 54 zákona o rodině, který říká, že za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neuplynulo do narození dítěte méně než 180 a více než 300 dnů. Pokud by se tedy Váš manžel chtěl vyhnout určení svého otcovství, musel by u soudu prokázat, že s touto ženou v daném období nesouložil, popř. že se s ní ani neviděl nebo že jeho otcovství vylučují jiné závažné skutečnosti (např. neplodnost). Vzhledem k tomu, co ve svém dotazu uvádíte, bude však takové prokazování velmi obtížné. Zda by bylo rozumné si s manželovou známostí o této situaci promluvit nelze z právního hlediska posoudit.
Matka manželova dítěte bude mít samozřejmě právo následně požadovat, aby Váš manžel platil na dítě výživné, které může případně určit i soud. V žádném případě však nedoporučuji se s matkou manželova dítěte domlouvat na jakékoli formě „jednorázového odškodnění“, po jehož zaplacení by už výživné po manželovi nepožadovala – takový závazek by mohl být následně soudem označen za rozporný s dobrými mravy a zneplatněn, přičemž matka dítěte by mohla výživné opět požadovat.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.