Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dceru s bývalým partnerem, který se o mě nezajímal a odmítl se zapsat do rodného listu (RL) dítěte. Do rodného listu (RL) jsme po domluvě zapsali mého nového přítele, který není biologický otec. O dceru se stará a pomáhá mi s výživou. Biologický otec nyní požaduje testy DNA. Má na toto právo?

ODPOVĚĎ:
Samotná skutečnost, že bude případně proveden test DNA, ještě neznamená, že bude otcovství biologického otce uznáno a že bude moci být zapsán do rodného listu dcery jako její otec. Aby mohl být Váš bývalý partner zapsán do dceřina rodného listu jako její otec, muselo by nejprve dojít k popření otcovství Vašeho nového přítele. Paragraf 790 občanského zákoníku říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů (Váš nový přítel), může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Ve stejné lhůtě byste pak mohla otcovství nového přítele popřít i Vy jako matka dítěte.
Jedinou šanci, kterou by mohl Váš bývalý partner využít, je § 793 občanského zákoníku, který říká, že: Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Pokud by se tedy chtěl Váš bývalý partner domáhat svého otcovství u soudu, muselo by být prokázáno, že Váš nový přítel nemůže být otcem Vaší dcery a že je v dceřině zájmu, aby v rodném listě byl uveden její biologický otec (Váš bývalý partner). Vzhledem k tomu, že soud by měl přihlédnout i k tomu, že Váš nový přítel o dceru pečuje a pomáhá Vám s její výživou, je možné, že biologickému otci nevyhoví, i když bude jeho otcovství potvrzeno testem DNA.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.