Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj přítel se nedávno rozvedl a jeho bývalá manželka teď porodila miminko, které má se svým novým partnerem, ale nejsou svoji (manželé). Od nabytí právní moci rozvodu ještě neuplynulo 300 dní (ochranná lhůta). Bojíme se tedy, že v rodném listu bude jméno mého přítele a další věci související s touto lhůtou.

Nicméně bývalá žena se stále neozvala ohledně nějaké prosby řešení otcovství nebo něco takového a my tedy moc nevíme na čem jsme. Existuje nějaká možnost, že jsme se tomu vyhnuli? Případně jak toto prosím řešit? Předem moc děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 776 občanského zákoníku říká, že: Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky. Protože ale píšete, že bývalá manželka Vašeho přítele má dítě se svým současným partnerem, určitou naději ve Vaší situaci dává § 777 občanského zákoníku, který říká, že: Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte.
K určení otcovství k dítěti tímto způsobem nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.
Předpokládám, že současný partner matky dítěte bude chtít, aby byl v rodném listě dítěte uveden jako otec on a nikoliv Váš přítel. Doporučuji tedy pokusit se kontaktovat nového partnera matky a dotazem, zda je ochoten před soudem prohlášení o otcovství učinit. Pokud ano, může Váš přítel podat k soudu návrh na zahájení řízení o určení otcovství. Se sepsáním takového návrhu mu mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. Pokud Váš přítel u soudu prohlásí, že není otcem dítěte, nový partner matky prohlásí, že je otcem dítěte a matka se k oběma prohlášením připojí, bude moci být do rodného listu dítěte zapsán jako otec nový partner matky.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.