Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě předžalobní výzvy souhlasil domnělý otec mého zletilého syna s provedením testu DNA. Test DNA byl proveden soudním znalcem a otec dítěte byl na základě tohoto testu potvrzen. Nyní nevím, jak postupovat v případě dodatečného zapsání otce do rodného listu.

Mohu se na matriku obrátit pouze já jako matka s vyhotoveným testem DNA, který je potvrzen soudním znalcem? Nebo se musíme na matriku dostavit oba, tedy já, i otec dítěte?

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení říká, že: K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství nebo jehož otcem je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas, předloží jeden z rodičů mj. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti.
Samotný test DNA provedený soudním znalcem Vám tedy k zápisu otce do rodného listu dítěte bohužel stačit nebudete. Budete muset na matriku zajít společně s otcem dítěte a učinit zde tzv. souhlasné prohlášení o otcovství. Pokud by to otec odmítal, musela byste podat k osudu návrh na určení otcovství. Vzhledem k tomu, že otcovství bylo určeno testem DNA provedeným soudním znalcem, ale předpokládám, že otec nebude chtít podstupovat soudní řízení a učiní společně s Vámi souhlasné prohlášení na matrice.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je test DNA důkaz pro matriku k zapsání otce dítěte do rodného listu?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.