Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalý přítel se v roce 2020 nechal dobrovolně souhlasným prohlášením zapsat před matrikou do RL mého nezletilého syna (syn neměl v RL od narození 2018 žádného otce uvedeného, kolonka byla prázdná, přítel tedy není biologickým otcem). 04/2022 došlo na náš rozchod a již jsme se neviděli, nekomunikujeme a taktéž mě nenapadlo chtít po bývalém příteli nějaké výživné.

Nemá se synem žádné vazby, ani kontakt. Tím sebe a syna ochuzuji o finance v podobě např. příspěvku na dítě a jiné dávky. Na popření otcovství lhůta dávno vypršela samozřejmě a má otázka zní: je lepší podat si návrh na určení výživného, třeba bez určení nějakého styku o který by stejně bývalí přítel nestál, anebo přes státní zastupitelství požádat o žalobu na popření otcovství po lhůtě? Bývalý přítel evidentně nečiní žádné takové kroky, aby v RL zapsaný nebyl, čímž ale je tato situace na bodu mrazu a určitě neplacení alespoň male částky měsíčně není v zájmu mého syna. Prosím o radu, jaká by byla nejlepší cesta pro mé a mého syna. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku závisí na tom, co je Vaším primárním cílem - zda získat výživné nebo sociální dávky. Vzhledem k tomu, že ke své finanční situaci neuvádíte nic bližšího (výši příjmů, nákladů na bydlení apod.), nedokáži posoudit, zda Vám na některé dávky vznikne nárok, resp. zda Vám k získání nároku na dávky pomůže popření otcovství a následné vymazání bývalého přítele ze synova rodného listu.
Pokud chcete získat výživné, můžete podat k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče spolu s návrhem na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden nebo oblastních charit, které zpravidla nabízí bezplatné právní poradenství. V návrhu uveďte i výši požadovaného výživného. Soud ale není Vaším návrhem vázán - to znamená, že může určit vyšší, ale i nižší než Vámi navrhované výživné. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. I když uvádíte, že Váš bývalý přítel zatím žádné kroky k popření otcovství neučinil, je možné, že jakmile po něm budete soudní cestou požadovat výživné, začne popření otcovství řešit.
Druhou možností je popření otcovství bývalého přítele. Vzhledem k tomu, že standardní lhůta - do šesti měsíců od souhlasného prohlášení - již uplynula, musela byste se obrátit se žádostí o popření otcovství po uplynutí lhůty na okresní státní zastupitelství v místě synova bydliště. Pokud je ale smyslem vymazání bývalého přítele z rodného listu získání nároku na sociální dávky, můžete úřad práce také požádat, aby vyloučil Vašeho bývalého přítele z okruhu společně posuzovaných osob. Podle § 7 odst. 6 zákona o státní sociální podpoře totiž může krajská pobočka Úřadu práce při rozhodování o dávkách v případech, kdy spolu rodiče a děti nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované. Vyloučení bývalého přítele z okruhu společně posuzovaných osob by tedy mohlo být jednodušším řešením než popírání jeho otcovství po uplynutí lhůty.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.