Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se s prosbou na vzdání se otcovství. Před 9 lety (2013) jsem přijal za vlastní dítě, které není biologicky moje. Nechal jsem se zapsat do rodného listu jako otec. Nyní z osobních důvodů se chci otcovství vzdát. Je tu cesta, jak postupovat? Děkuji moc.

ODPOVĚĎ:

Protože ve svém dotazu uvádíte, že jste se nechal zapsat do rodného listu jako otec, přepokládám, že k určení Vašeho otcovství došlo tzv. souhlasným prohlášením o otcovství učiněným před matričním úřadem nebo před soudem.
Popírání otcovství v této situaci řeší paragraf § 790 občanského zákoníku, který říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno.
Vzhledem k tomu, že k určení otcovství došlo už před devíti lety, lhůta pro popření otcovství ve Vašem případě již uplynula. Určitou naději ještě dávají § 792 a 793 občanského zákoníku, které říkají, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.
Vzhledem k tomu, že zákonem stanovené lhůty pro popření otcovství již uplynuly a v zájmu dítěte většinou není, aby zůstalo bez otce, doporučuji podání žaloby na popření otcovství konzultovat s právníkem. Pokud si právníka z finančních důvodů nemůžete dovolit, bezplatné právní poradenství zpravidla nabízejí občanské poradny, které působí ve větších městech, nebo oblastní charity.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.