Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (2 hlasů)

Je to již 2 roky (2020-2022) co se můj expartner nestýká s naším synem. Stalo se tak po incidentu, kdy mi ho vrátil zmláceného. V současné době to řeší PČR. Ten samý expartner je odsouzený za domácí násilí na mě. Po půl roce podal k soudu žádost, o úpravu styku se synem. Dosud platí styk s otcem pouze na dohodě, tudíž když mu ho nedám nic neporušuji.

Já samozřejmě soudu oponuji a nesouhlasím se stykem. Náš syn je mentálně postižený, nemluví, atd. Bude mu 5 let. Tenhle týden jsme měli psychologické posudky a expřítel syna viděl. Následně mi přišla zpráva, že se syna chce vzdát. S čím souhlasím. Jak postupovat dál? Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Vzhledem ke skutečnosti, že soud řeší styk se synem, předpokládám, že Váš expartner je uveden v rodném listě syna jako jeho otec. Český právní řád ale nic jako "vzdání se dítěte" nezná. Jediným způsobem, jakým by se Váš expartner mohl "zbavit" práv a povinností k synovi, je tzv. návrh na popření otcovství.
Jestliže ale bylo otcovství určeno tzv. souhlasným prohlášením o otcovství, může Váš expartner své otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Navíc tak může učinit jen do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Ve stejné lhůtě můžete jeho otcovství popřít i Vy jako matka dítěte - předpokládám ale, že tato lhůta již uplynula.
Určitou naději dávají ještě § 792 a 793 občanského zákoníku, které říkají, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. V zájmu dítěte ale zpravidla není, aby dítě zůstalo bez otce.
Vzhledem k tomu, že popěrná lhůta již uplynula, doporučuji obrátit se se žádostí o sepsání návrhu na popření otcovství na právníka. Se sepsáním návrhu Vám mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. Bezplatné právní služby často nabízejí také oblastní charity.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.