Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Kontaktuji Vás ohledně problému v práci s mínusovými hodinami, kde byla překážka na straně zaměstnavatele. Kdy mi neumožnil odpracovat si měsíční fond v určitém počtu hodin, protože mi neudělili počet směn, na který mám nárok, tak abych si to mohla u firmy odpracovat a já bych ráda. Mzdu mi naštěstí vyplácí tak jak má, bez ohledu na mínusové hodiny.

Ale za rok 2021 jsem se dostala do mínus 156 h. , které mi zaměstnavatel převedl do dalšího roku 2022. A stále lpí na odpracování si daných hodin za minulý rok, ale práci při tom neumožní a já jdu stále do mínusu. (Práci mi neumožní, protože vrchní sestra přijala více sester než měla a je nás na pracovišti moc, tak proto pro mne není práce a jdeme do mínusových hodin). Takže někdo na vyšší pracovní pozici udělal chybu, další lidé na vyšších pozicích tu chybu schválili, tím že přijali více lidí než měli a já na to teď mám doplácet??? Nicméně udělali dobrý skutek a v březnu nám odečetli 80 hodin. Takže mínusy výrazně pokrátili, ale dle mého úsudku mohli také smazat vše. Hlavně, když je to za loňský rok! Nyní je situace taková, že stále razí názor, že mi to proplatili a já jim to teď musím vrátit a odpracovat. Nic se mazat dále nebude, protože já jim tu práci dlužím. Ale je bohužel jejich chyba, že mi tu práci neposkytli. To je jejich problém, ne můj, tak ať si to lépe manažerují. Mají tedy nárok na to mně kvůli tomu dále takto stíhat??? Neustále nám to předhazují, jako by to byla naše chyba. A pokud nyní dostanu o službu navíc, (tak místo do plusu a k proplacení přesčasových hodin, kam bych tak mohla směřovat a mít se tak o trochu finančně lépe) mi smazávají mínusové hodiny za loňský rok. A popravdě řečeno se mi to moc nelíbí, i když vím, že jim to ve své podstatě dlužím. Ale je to jejich problém a tu práci mi mají umožnit průběžně. A hlavně je to loňský rok a tak z mého pohledu je to pro ně velké bohužel. Ale nyní je již rok 2022 a já bych ráda měla čistý stůl. Opravdu se mi to nelíbí a nesouhlasím s tím. A tak se ptám, zda je v právu zaměstnavatel nebo já??? A co s tím mohu udělat. Děkuji za odpověď. A přeji hezký den. S pozdravem Marie.

 

ODPOVĚĎ:
Uplatnění konta pracovní doby je určité specifikum pracovního práva, které umožňuje zaměstnavateli určitou pružnost při rozvrhování pracovní doby. Konto však představuje pro zaměstnavatele vyšší administrativní zátěž při evidenci pracovní doby. Pro zaměstnance znamená v určitém směru znevýhodnění, jelikož přesně neví, kolik v daném měsíci odpracuje, nicméně i tak mu zákon poskytuje ochranu v podobě tzv. stálé mzdy.
Obecně platí, že zaměstnavatel musí přidělit zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (obvykle 40 h. týdně = 5x8 hodin) jinak se jedná o překážku na jeho straně a zaměstnanci pak přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Uvedené však neplatí při uplatnění konta pracovní doby. Tehdy zaměstnavatel nemusí přidělovat práci v rozsahu dle pracovní smlouvy, nicméně platí, že pokud práci nemá, je povinen vyplácet zaměstnanci tzv. stálou mzdu, která nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku. Na účtu mzdy zaměstnance se pak vykazuje
a) stálá mzda zaměstnance,
b) dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc.
Jestliže po uplynutí vyrovnávací období (26 týdnů/52 týdnů pokud tak stanoví kolektivní smlouva) je souhrn práva na dosaženou mzdu (to, co skutečně odpracoval) za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.
Postup zaměstnavatel v tomto případě je v rozporu se zákonem. Nemůže Vám nařídit odpracovat „hodiny“, které Vám byl povinen proplatit, ačkoli z důvodu na jeho straně práce nebyla. Mzdu musí vyplácet bez ohledu na to, zda práce je nebo není, to je jeho podnikatelské riziko. Jediné zvýhodnění, které mu zákon poskytuje, je možnost proplatit pouze 80% mzdy. Nejste proto povinen nic zpětně odpracovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.