Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám syna, je mu 15 let a v rodném listu má zapsaného mého bývalého přítele. Jde mi o to, zda je možné do rodného listu zapsat biologického otce. Děkuji za odpověď. Eva.

ODPOVĚĎ:
Jestliže má Váš syn v rodném listu uvedeného otce, muselo by nejprve dojít k popření otcovství. Zákonem stanovené lhůty pro popření otcovství už v tomto případě ale uplynuly - otcovství je totiž možné popřít nejdéle do šesti let věku dítěte. Určitou naději dává ještě § 792 občanského zákoníku, který říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Paragraf 793 k tomu dále uvádí, že: Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem.
Vzory návrhu na popření otcovství je sice možné najít na internetu, ale vzhledem k tomu, že ve Vašem případě už uplynula lhůta pro popření otcovství, doporučuji se se žádostí o sepsání tohoto návrhu obrátit na advokáta. Bezplatné právní poradenství nabízí například občanské poradny, které působí ve větších městech, nebo oblastní charity.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.