Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řeším složitou situaci a potřeboval bych poradit s dalším postupem. V létě 2018 se má současná manželka poprvé provdala a s tehdejším manželem počala dítě. Vztah se však prakticky hned po jejich svatbě rozpadl a po několika měsících žádali o rozvod. Anulace sňatku nebyla možná kvůli těhotenství. Koncem roku 2018 jsem se svou současnou manželkou, tehdy těhotnou, začal žít.

Tou dobou jsme byli slušně zajištění a když jsme viděli, že biologický otec se pokouší dělat naschvály a házet klacky pod nohy, naznačili jsme mu, že pokud se nám přestane plést do života, nebudeme nijak řešit, že na dítě nebude platit výživné. V tu chvíli z jeho strany nastal naprostý obrat a v podstatě se vypařil, bez jakéhokoliv zájmu o dítě. Nikdy svého potomka neviděl, po porodu a od něj dál se na dítě a jeho stav nikdy neptal, ani se jinak nezajímal. Mimo asi 4.000 Kč ještě před narozením nezaplatil nikdy ani korunu. Dítě se narodilo začátkem roku 2019. Později v průběhu roku 2019 nabyl právní moci rozvod manželčina prvního manželství. Ke konci roku 2019 se za mě má žena provdala a kontaktovali jsme biologického otce, zda by nám dal souhlas, abych si mohl dítě osvojit. Souhlas bez váhání udělil a bylo zjevné, že je rád, že už ho s touto kapitolou nebude nic spojovat. Než jsme však proces osvojení začali, přišel Covid a všechny ty zmatky kolem. Věc jsme odložili a v rodném listě má dítě dodnes uvedeného svého biologického otce. Na jaře 2021 jsme se s manželkou odloučili a ona od té doby žije s dítětem sama. Péči o dítě i finanční věci řešíme společně, rozvod jsme zatím nepodali ale naše finanční situace se velmi zhoršila a dnes (25.01.2022) by bylo pro jistotu zajištění zájmů dítěte skutečně potřeba, aby biologický otec platil na dítě výživné. Manželka však o tom nechce ani slyšet. Má strach, že se biologický otec dítěte najednou rozvzpomene, že má právo dělat dítěti otce a bude jen na truc usilovat o kontakt s dítětem, které skoro 3 roky svého života prožilo bez povědomí o jeho existenci. Rád bych biologického otce sám oslovil, situaci s ním probral a požádal ho o plnění jeho povinností. Nechci to však s ohledem na správný rozvoj dítěte dělat, pokud by skutečně měl biologický otec právo se s ním stýkat a chtěl ho naschvál využívat. V době, kdy jsme řešili jeho souhlas s osvojením jsem se dočetl, že snad jeho rodičovská práva (nikoli povinnosti) po určité době bez zájmu o potomka sama zanikají, dnes (25.01.2022) to však nikde nejsem schopný dohledat. Jak bych měl postupovat, abych pomohl zajistit na dítě finance, na které má nárok, ale zároveň mu do života nepřihrál pomstychtivého, nedospěle uvažujícího biologického otce, který by neměl zájem o dítě, ale o to ztrpčovat život matce dítěte?

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jste informaci o rodičovských právech hledal v souvislosti s osvojením, možná jste tehdy narazil na ustanovení § 819 občanského zákoníku, který říká, že: K osvojení dále není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Omezit rodičovskou odpovědnost, která zahrnuje práva a povinnosti rodiče, nebo rodiče této odpovědnosti zcela zbavit ale může pouze soud. Rodičovská odpovědnost nezaniká uplynutím určité doby, a to ani tehdy, pokud během této doby rodič neprojevuje o dítě zájem.
Jestliže je tedy bývalý manžel Vaší ženy uveden v rodném listě dítěte jako jeho otec, má vůči dítěti stále nejen povinnosti (např. vyživovací povinnost), ale i práva (právo se s dítětem stýkat). Nelze tedy po rodiči požadovat, aby plnil jen své povinnosti (platil výživné), ale přitom mu odpírat jeho práva (právo na styk s dítětem). Pokud po biologickém otci budete požadovat výživné - výživné pro dítě je možné žádat až tři roky zpětně, tedy prakticky od narození dítěte - musíte počítat i s variantou, že začne požadovat styk s dítětem. Rozhodnutí, jak budete v této situaci nadále postupovat, záleží zcela na Vás a Vaší manželce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.