Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem změny otce v rodném listě. Byla jsem 15 let vdaná. Během manželství se narodily tři děti (aktuálně 14, 9 a 4 roky). Všichni mají v RL jako otce zapsaného bývalého manžela. Nejstarší a nejmladší mají jiného (stejného) biologického otce, se kterým všichni žijeme a v červnu 2022 se budeme brát.

Můj dotaz zní, zda je možná změna otce v RL, pokud s tím oba (bývalý i současný partner) souhlasí? Je nutno jednat soudně nebo lze řešit na matrice? Jsou nutné testy DNA? A je lepší toto řešit ještě před nebo po svatbě? Případně co vše je k této změně potřeba. Děkuji předem za odpověď a Váš čas. S pozdravem Jaroslava.

 

ODPOVĚĎ:
Vaši situaci je možné řešit dvěma způsoby - popřením otcovství nebo osvojením (adopcí). Podle § 785 občanského zákoníku může manžel popřít své otcovství u soudu do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, nejpozději však do šesti let od narození dítěte. Lhůta do šesti let věku dítěte je tedy splněna pouze u Vašeho nejmladšího syna. U starších dětí nabízí určitou možnost § 792 občanského zákoníku, který říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Situaci by ale mohl komplikovat fakt, že biologický otec už není Vaším současným, nýbrž bývalým manželem. Popření otcovství je tedy ve Vašem případě poměrně komplikovaný proces s nejistým výsledkem.
Druhou možností je osvojení (adopce) Vašich dětí ze strany Vašeho budoucího manžela. K tomuto kroku doporučuji přistoupit až po svatbě, i v tomto případě bude zapotřebí obrátit se na soud - podat k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh na jejich osvojení. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním mohou pomoci například pracovníci občanských poraden, které nabízejí bezplatné právní poradenství ve větších městech. K osvojení bude zapotřebí nejen souhlas Vašeho bývalého manžela, ale i Vašeho nejstaršího dítěte. Osvojením zanikne příbuzenský poměr mezi dětmi a Vaším bývalým manželem, jakož i práva a povinností, které z tohoto poměru vyplývají (vyživovací povinnost, právo dědit apod.). Do rodného listu dětí pak bude moci být zapsán jako otec Váš budoucí manžel. Ve Vašem případě tedy doporučuji vydat se spíše cestou osvojení (adopce) než cestou popření otcovství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.