Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak postupovat ve věci zrušení otcovství. Bývalý manžel není biologickým otcem mého syna. Po svatbě si ho osvojil a zapsal se tak do jeho rodného listu, kde nikdo uveden nebyl. Při rozvodu všude uváděl, že není jeho biologický otec. Z důvodu jeho nezájmu a ignorantskému chování k synovi a obavám, co by se synem bylo, kdyby se mě něco stalo, bych ráda zrušila otcovství.

Bývalý manžel s tím nemá problém. Má zájem pouze o naši společnou dceru. Synovi je 6 let a už téměř rok s bývalým manželem nebyl. Ani se nevídají. Prosím Vás tedy o radu, co vše je potřeba udělat a kde. Moc Vám děkuji. Tamara.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže k určení otcovství došlo z toho důvodu, že si Váš bývalý manžel Vašeho syna osvojil, pak by muselo nejprve dojít ke zrušení osvojení. Paragraf 840 občanského zákoníku k tomu říká, že: Jsou-li pro to důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší; podá-li návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Stejně jako u popření otcovství i v případě zrušení osvojení existují lhůty, které je zapotřebí dodržet. Osvojení totiž nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, kdy k osvojení Vašeho syna došlo, takže nedokáži posoudit, zda lhůta pro zrušení osvojení ještě běží či nikoliv. Pokud ještě neuplynuly tři roky ode dne, kdy rozhodnutí soudu o osvojení Vašeho syna nabylo právní moci, může Váš bývalý manžel podat k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh na zrušení osvojení. V návrhu doporučuji popsat důvody, které ho k podání návrhu na zrušení osvojení. Zrušením osvojení pak zanikne poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva, které z tohoto poměru vyplývají. Jestliže ale lhůta tří let od rozhodnutí o osvojení již uplynula, pak zrušení osvojení již není možné a nedojde tedy ani k popření (zrušení) otcovství Vašeho bývalého manžela.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.