Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text pojednává o skutečnosti, kdy otec popírá své otcovství a přitom je nebo byl v manželském svazku s ženou, která dítě porodila.

Popření otcovství

  • Manžel může popřít otcovství do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě.
  • Pokud se narodí dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž tvrdí, že je jeho otcem, je otcovství manžela vyloučeno, pokud matka, bývalý manžel a otec dítěte souhlasně prohlásí, kdo je otcem dítěte.
  • Pokud se dítě narodí před 180. dnem od uzavření manželství, stačí k popření otcovství manžela jeho prohlášení před soudem.
  • Matka dítěte může do 6 měsíců od narození dítěte popřít, že je otcem její manžel.
  • Otcovství lze popřít i v případě, že bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.
  • Uplynula-li lhůta pro popření otcovství, může návrh na popření otcovství podat nejvyšší státní zástupce, pokud to vyžaduje zájem dítěte.
(Poznámka: vzor žaloby na určení otcovství je možné stáhnout ve vzorech zdarma v hlavním menu.)

Úzce související texty:
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.