Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Když mi byly 3 roky, rodiče se rozešli a ja se přestala stýkat se svým otcem (který nakonec není můj biologický otec). Až jsem byla starší, zjistila jsem, že moje matka otěhotněla po jedné noci s mužem, kterého pořádně neznala. Řekla mu, že je těhotná, toho to ale nezajímalo a moje mamka to bohužel dál neřešila.

Po dvou měsících začala randit s někým jiným a tento muž mě vzal jako své dítě, tudíž je také napsaný v mém rodném listě. Po třech letech se ale rozešli, ale on chtěl být i přesto mým otcem. Mamka se cítila hloupě a nechtěla po něm výživné, když není můj biologický otec. Nakonec se tedy dohodli na symbolické částce výživného 500 Kč. 2018 jsem se rozhodla najít svého biologického otce. Sešli jsme se a on mi tvrdil, že si mou matku ani nepamatuje. Řekl mi, abych mu napsala email se všemi detaily ohledně jejich setkání atd, aby si vzpomněl. To jsem udělala a už se neozval. Poté jsem ho ještě několikrát kontaktovala a moje matka též s žádostí o testy otcovství. Na naše zprávy nereaguje. Je mi 24 let, stále studuji, můj nebiologický otec už na mě nic neplatí ani se nestýkáme. Zajímalo by mě, jaká jsou moje práva? Mám nějaké právo na testy otcovství či na nějaké výživné? Nebo uznání mého biologického otce za mého otce? Jak při tom ale postupovat právně, když se mnou nekomunikuje? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu vyplývá, že otcovství Vašeho nebiologického otce bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem, případně před soudem. Pokud byste chtěla, aby byl v rodném listě uveden Váš biologický otec, muselo by nejprve dojít k popření otcovství nebiologického otce. Matka dítěte nebo muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale mohou otcovství popřít jen do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Tuto lhůtu už tedy oba promeškali. Určitou naději dávají ještě § 792 a 793 občanského zákoníku. Paragraf 792 říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Paragraf 793 se pak týká přímo popření otcovství určeného souhlasným prohlášením rodičů: Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Návrh na popření otcovství by tedy mohla podat Vaše matka nebo Váš nebiologický otec – museli by ale soud přesvědčit o tom, aby prominul zmeškání popěrné lhůty a současně dokázat, že otec zapsaný v rodném listě nemůže být Vaším biologickým otcem. Vzhledem ke zmeškání popěrné lhůty jednoznačně doporučuji konzultovat podání návrhu na popření otcovství s právníkem. Pokud by soud návrhu na popření otcovství nevyhověl, mohla byste požadovat výživné jen po Vašem nebiologickém otci zapsaném v rodném listě. Jestliže dojde k popření otcovství, bude možné následně podat návrh (žalobu) na určení otcovství na Vašeho biologického otce a v případě určení jeho otcovství po něm následně požadovat výživné.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.