Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Syn se narodil 11/17 a s přítelem jsme souhlasně prohlásili na matrice jeho otcovství, v té době věděl, že není biologickým otcem dítěte. Domluvili jsme se na zapsání biologického otce, i ten s tím souhlasí. Jaký je, prosím, co nejjednodušší postup, když jsme všichni tři schopni se domluvit?

Jde mi o to, aby se věc řešila rychle a jednoduše a nemuseli jsme třeba dělat DNA testy. Prosím o Váš názor a návrh postupu. Děkuji mnohokrát, s pozdravem Vanesa.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže je otcovství k Vašemu synovi již určeno, musí nejprve dojít k popření otcovství, aby mohl být následně do rodného listu zapsán biologický otec dítěte. Matka dítěte i muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením, ale může otcovství popřít jen do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Tuto lhůtu jste již bohužel zmeškali. Určitou naději dávají § 792 a 793 občanského zákoníku. Paragraf 792 říká, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, vyžadují-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. Vzhledem k tomu, že biologický otec dítěte má zájem být zapsán v rodném listě jako otec, mohlo by se toto ustanovení vztahovat právě na Vaši situaci. Paragraf 793 pak říká, že: Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Vzhledem k tomu, že již došlo ke zmeškání popěrné lhůty, doporučuji se se žádostí o sepis návrhu na popření otcovství obrátit na advokáta. Seznam advokátů v místě Vašeho bydliště najdete zde: https://vyhledavac.cak.cz/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.