Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text popisuje stav, kdy je rodičem otec, který skutečnost potvrdí.

Souhlasné prohlášení o otcovství

  • Pokud není matka dítěte vdaná, je otcem jejího dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem nebo soudem.
  • Prohlášení matky nebude třeba, pokud je jeho obstarání spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
  • Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství ještě před narozením dítěte, je-li již počato.

Úzce související texty:

ouhlasné prohlášení o otcovství

 

Pokud není matka dítěte vdaná, je otcem jejího dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem nebo soudem.

Prohlášení matky nebude třeba, pokud je jeho obstarání spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství ještě před narozením dítěte, je-li již počato.