Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text uvádí, kdo je matkou dítěte a kdo je otcem dítěte podle zákona.

Rodičovství

  • Matkou dítěte je žena, která dítě porodila.
  • Otcovství k dítěti bude určeno podle níže uvedených pravidel.
  • Rodiče mají ke svým dětem stejná práva a povinnosti bez ohledu na manželství.

Otcovství a manželství

  • Pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do 300. dne po zániku (rozvodu) manželství, považuje se za otce dítěte manžel matky.
  • Provdá-li se matka do 300. dne od zániku předchozího manželství, považuje se za otce dítěte současný manžel.
  • Manželství zaniká dnem smrti jednoho z manželů, nebo dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Úzce související texty: