Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalý přítel, se kterým jsem se seznámila v březnu 2017, chodila s ním asi 6 měsíců a zjistila jsem, že jsem těhotná. Na potrat jsem jít nechtěla, on druhé dítě nechtěl. Rozešel se se mnou, ale dobrovolně se mnou šel na matriku určit otcovství, aby byl zapsán v rodném listě dítěte.

Sám přišel s tím, že bude posílat výživné, stejně jako na prvního syna. Syn se narodil 02/2018. Soudem byl svěřen malý do péče mě, výše výživného po dohodě zůstala stejná, ale bývalý přítel neplatil. Podala jsem trestní oznámení, exekuci, vzali mu řidičský průkaz a dostal 300 hodin veřejně prospěšných prací. Proti příkazninu řízení podal odpor, tudíž máme nařízeno soudní jednání. Teď přišel s tím, že chce vyškrtnout z rodného listu dítěte. Prý jsem ho donutila, aby se mnou šel na matriku podepsat, že je otec dítěte (??? ). On sám tam samozřejmě tehdy šel dobrovolně, já ho tam násilím s pistolí u hlavy určitě nevedla. S jeho nápadem nesouhlasím, sice malého viděl jednou, zájem nemá, ale jednou je to jeho otec, tak nevidím důvod, proč by to tak mělo být. Jak dál postupovat? Co mě čeká a co nemine? Děkuji za odpověď. Hezký zbytek dne. Jana

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže Váš bývalý přítel už nadále nechce být v rodném listě dítěte uveden jako jeho otec, má jedinou možnost: podat k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh (žalobu) na popření otcovství. Podle § 790 občanského zákoníku platí, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Ve svém dotazu sice neuvádíte, kdy přesně k souhlasnému určení otcovství došlo, ale předpokládám, že lhůta šesti měsíců již uplynula a Váš bývalý přítel ji tedy už promeškal.
Určitou výjimku z výše uvedeného pravidla připouští § 792 a 793 občanského zákoníku, když říkají, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Jedinou možností pro Vašeho bývalého přítele tedy je, že by mu soud prominul zmeškání popěrné lhůty. I kdyby soud v tomto vyšel Vašemu bývalému partnerovi vstříc, pokud budete u soudu trvat na tom, že bývalý přítel je otcem Vašeho syna, soud nařídí provedení testů DNA. Pokud Váš bývalý přítel je biologickým otcem Vašeho syna a testy DNA jeho otcovství potvrdí, pak neexistuje žádný způsob, jakým by mohl své otcovství úspěšně popřít a dosáhnout svého vyškrtnutí ze synova rodného listu. To by se Vašemu bývalému příteli mohlo podařit pouze za předpokladu, že není biologickým otcem dítěte a ještě by musel doufat, že mu soud promine zmeškání popěrné lhůty.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.