Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz v souvislosti s dodatečným zapsáním otce dítěte do rodného listu, tedy RL. Pokud už prosím domnělý biologický otec podal žalobu na určení otcovství (v RL nezletilého dítěte zatím otec není uveden), mohu stále ještě do RL dopsat koho považuji za otce nezletilého a žaloba domnělého otce tak bude při soudním stání zamítnuta nebo už je pozdě a soud ji vyslyší a přikáže DNA testy k určení otcovství (i když s nimi otec zapsaný v RL nebude souhlasit a bude trvat na svém otcovství)? Děkuji. Petra

ODPOVĚĎ:
Podle § 799 občanského zákoníku platí, že: Nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778 (dítě narozené během manželství, rozvodového řízení nebo počaté umělým oplodněním), má se za to, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem.

Sama tedy otce do rodného listu dopsat nemůžete, určení otcovství musí být určeno souhlasným prohlášením obou rodičů na matrice nebo před soudem.

I v případě, že otec bude po souhlasném určení otcovství zapsán do rodného listu dítěte, neznamená to, že se domnělý biologický otec nebude moci domáhat určení svého otcovství. Předpokládám, že soudní řízení bude pokračovat (v době podání žaloby na určení otcovství v rodném listě dítěte otec uveden nebyl), případně se pouze změní na žalobu na popření otcovství (domnělý biologický otec bude popírat otcovství Vámi uvedeného otce). Tím, že nyní uvedete do rodného listu dítěte jiného otce, tedy nezabráníte tomu, aby se domnělý biologický otec domáhal svého práva na určení otcovství a aby se celou záležitostí zabýval soud. Soudní řízení tedy bude pokračovat a pokud mezi vámi při soudním jednání nedojde ohledně otcovství k dohodě, soud nařídí provedení testů DNA. Pokud na základě testů DNA bude potvrzeno otcovství domnělého biologického otce, bude tento zapsán do rodného listu dítěte jako jeho otec. Bude tak mít vůči dítěti vyživovací povinnost a současně bude mít právo se s dítětem pravidelně stýkat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.