Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Měl bych dotaz ohledně bývalé přítelkyně a dítěte. Když jsme spolu začali, tak byla těhotná s někým jiným. Ten dotyčný se ukázalo že je "feťák" a jelikož jsme se s bývalou delší dobu znali, tak jsem se nechal napsat do rodného listu jako otec dítěte, aby na něj dotyčný nemohl.

Po dvou letech, co jsem bývalou tahal z problémů, tak poté co ze mě dostala nemalé peníze, mě vyhodila z rodinného domu.
Jsem stále zapsán v Rl a nejsem biologický otec dítěte. Momentálně jsem v insolvenci a proběhl soud o péči a i přesto že do návrhu bylo napsáno že nejsem biologický otec dítěte, tak i přesto jsem dostal 2000 alimenty. Dá se s tím něco udělat, abych se mohl nechat odepsat, aniž by se to dozvěděl biologický otec?? Jde mi hlavně o to, aby třeba za 10 let jsem nedostal dopis ze dlužím na alimentech. Momentálně se alimenty strhavaji insolvencí, takze malej má aspoň nějaké peníze, jelikož bývalá si udělala další dítě a má tedy 3 a je sama. Ale po skončení insolvence už nechci platit alimenty na "cizí dítě" Da se napsat nějaká právní smlouva, která by mě chránila v případě že bych zůstal dal v Rl, nebo nějaká jiná varianta? Děkuji, Leonard

 

ODPOVĚĎ:
Pokud již nechcete být uveden v rodném listě dítěte jako jeho otec, jedinou možností je popření otcovství. Jestliže k určení otcovství došlo souhlasným prohlášením rodičů (Vás a Vaší bývalé přítelkyně) před matričním úřadem nebo před soudem, je zapotřebí při popření otcovství postupovat podle § 790 občanského zákoníku. Ten říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno. Návrh na popření otcovství je tedy zapotřebí podat do šesti měsíců od jeho souhlasného určení, tuto lhůtu jste už pravděpodobně zmeškal.
Další možnosti pak nabízí § 792 a 793 občanského zákoníku. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. I když jste tedy zmeškal popěrnou lhůtu, doporučuji zkusit návrh na popření otcovství k soudu podat. Vzory takového návrhu najdete k dispozici i na internetu, ale vzhledem ke zmeškání lhůty spíše doporučuji obrátit se na právníka, nejlépe se specializací na rodinné právo. Pokud soud Vašemu návrhu na popření otcovství vyhoví, budete z rodného listu vymazán a nebudete už mít nadále vůči dítěti vyživovací povinnost.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.