Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně popření otcovství. Kamarád se zamiloval do těhotné slečny. Biologický otec nejevil o dítě zájem a preferoval potrat, tedy interrupci. Ještě před narozením chlapečka byli na matrice a kamarád přijal dítě za své. Nedlouho po narození dítěte se vzali. Po roce a půl se jim narodila dcera.

Manželství bylo všelijaké, ona se opakovaně dopouštěla nevěry, nechávala péči o děti na kamarádovi a chodila po diskotékách.
V létě 2018 požádal o rozvod. U rozvodového stání se dohodli, že jí dá znova šanci. Ona se po pár měsících vrátila do obvyklých kolejí - nevěra, diskotéky.
Momentálně jsou od sebe a dohodli se na střídavé péči o děti.
Je možné popřít otcovství i přes to, že se vědomě k dítěti přihlásil jako otec? Je možné otcovství popřít vzhledem k okolnostech - chtěl jí pomoct, chtěl dítěti vytvořit kompletní rodinu, ona si toho opakovaně neváží atd. Je to možné? Nebo se zápisem na matrice ze závazku už nelze nijak vyvázat?
Našla jsem, že popřít otcovství lze do třech let věku dítěte. Chlapečkovi budou tři roky v červnu.
Děkuji, Kamila

 

ODPOVĚĎ:
V případě dětí narozených v manželství je možné popřít otcovství nejpozději do šesti let od narození dítěte. Protože ale Váš kamarád uznal své otcovství k dítěti ještě před uzavřením manželství s matkou dítěte, je jeho situace bohužel jiná. Paragraf 790 občanského zákoníku totiž říká, že: Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.
Vzhledem k tomu, že k určení otcovství došlo souhlasným prohlášením na matričním úřadě, zákonná lhůta pro popření otcovství skončila šest měsíců po narození dítěte. Jistou malou šanci ještě nabízí § 792 a 793 občanského zákoníku. Podle § 792 platí, že je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Paragraf 793 pak stanoví, že: Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Váš kamarád tedy může zkusit návrh na popření otcovství k soudu podat, ale vzhledem k tomu, že popěrná lhůta už uplynula a že málokdy je v zájmu dítěte, aby zůstalo bez otce, doporučuji se se žádostí o sepsání návrhu obrátit na právníka se specializací na rodinné právo.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.