Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jde prosím ze závažných důvodů vymazat otce z rodného listu, RL? Dcera 19 let, 18 let jí neviděl, na alimentech dluží spousty peněz. Zjistili jsme, že má několik exekucí dosahující přes 1.000.000 Kč! Bojíme se, aby dcera tyto dluhy nezdědila. Nebo by potom u dědického soudu stačilo říct, že dědictví odmítá?

Víme, že by si ji mohl osvojit můj nynější manžel, přesto bych ráda věděla, zda by šel z těchto závažných důvodů vymazat. Popřípadě kdyby tam měla zapsaného mého manžela, šlo by ho např. po nějaké době z RL odstranit a kolonka otce by zůstala prázdná? Děkuji předem moc za odpověď, Karolína.

ODPOVĚĎ:
Aby mohl být otec Vaší dcery „vymazán“ z jejího rodného listu, muselo by dojít k popření jeho otcovství nebo k adopci (osvojení) Vaší dcery Vaším manželem. Popřít otcovství lze ale nejpozději do šesti let od narození dítěte. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Tyto případy jsou ale spíše výjimečné – popření otcovství bývá jen zřídka v zájmu dítěte. Pokud se obáváte, že by Vaše dcera mohla zdědit otcovy dluhy, v případném dědickém řízení postačí, když dědictví odmítne. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, přičemž dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. K odmítnutí dědictví není možné připojit výhrady nebo podmínky nebo odmítnout dědictví jen zčásti. Vaše dcera může v dědickém řízení také uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. V takovém případě bude odpovídat za otcovy dluhy pouze do výše nabytého dědického podílu.

Další možností, jak otce z rodného listu „vymazat“, je osvojení Vaší dcery Vaším manželem. Vzhledem k tomu, že Vaše dcera je už zletilá, jednalo by se o zvláštní typ osvojení – osvojení zletilého. Zletilého lze osvojit například tehdy, jestliže osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela, což je i Váš případ. K osvojení zletilého není zapotřebí souhlas biologického rodiče dítěte, takže Vás manžel může Vaši dceru osvojit (adoptovat) i bez souhlasu jejího otce.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymazání otce z rodného listu dítěte, dospělého potomka - lze to nebo ne?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.