Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bohužel jsem zjistil, že mám nemanželské dítě. Dané manželství se rozvádí a nebiologický otec a manžel podal žalobu k soudu na popření otcovství. Pokud bych byl uveden do rodného listu jako biologický otec, mohla by po mě matka dítěte zpětně požadovat zaplacení výživného od narození dítěte (2 roky). Děkuji, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Podle § 785 občanského zákoníku, může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít své otcovství u soudu. Nejpozději tak může učinit do šesti let od narození dítěte. Podle § 786, odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Narodí-li se dítě mezi 160. dnem od uzavření manželství a 300. dnem po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, lze otcovství popřít jen je-li vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte.

Pokud dojde k popření otcovství manžela a určení Vašeho otcovství, budete jako otec dítěte zapsán do jeho rodného listu. V takovém případě budete mít právo se s dítětem stýkat a podílet se na jeho výchově, ale budete mít také vůči dítěti vyživovací povinnost, a to až do doby, dokud dítě nebude schopné se samo živit. Je pravděpodobné, že doposud platil výživné na dítě manžel matky dítěte. Vzhledem k tomu, že plnil vyživovací povinnost k dítěti místo Vás, je možné, že pokud bude určeno Vaše otcovství, bude po Vás požadovat úhradu tohoto výživného on místo matky dítěte.

Matka dítěte by teoreticky mohla požadovat i výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku, protože nebyla provdána za otce dítěte, ale toto výživné je možné požadovat nejdéle dva roky ode dne porodu. Navíc i v tomto případě předpokládám, že jí na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem přispíval její manžel, takže by úhradu těchto nákladů opět mohl požadovat po Vás.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Doplacení alimentů zpětně po určení otcovství u většího dítěte (2 roky)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.