Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem máme 30.8.2017 nesporný rozvod. On odjíždí cca na rok do zahraničí. Po zaslání návrhu na rozvod jsem se dozvěděla, že jsem těhotná s mým nynějším přítelem. Vím o lhůtě 300 dní od rozvodu, že dítě bude mít příjmení exmanžela. Chci se tomu vyhnout, ale ne sňatkem. Je možnost popření nebo určení otcovství ještě před narozením dítěte?

Jelikož (ex) manžel bude dlouhodobě v zahraničí, nejspíš žalobu nebude moci podat nebo se nedostaví k soudu. Jak by to bylo v případě, že si zpět nechám jméno za svobodna - může mít dítě moje příjmení? Děkuji, Šárka.

ODPOVĚĎ:
Jak ve svém dotazu správně uvádíte, pokud se Vaše dítě narodí do třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, má se za to, že otcem dítěte je manžel matky. Jediným způsobem, jak se vyhnout řízení o určení či popření otcovství je sňatek s Vaším současným partnerem, tuto možnost ale odmítáte.
Řešení Vaší situace nabízí § 777 nového občanského zákoníku, který říká, že: „Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství a (bývalý) manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení se činí v řízení před soudem, návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. K určení otcovství tímto způsobem nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. “
Určit otcovství lze i k ještě nenarozenému dítěti, ale s řízením o určení otcovství budete muset počkat do doby, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Vzory návrhu na určení otcovství najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát – nejlépe se specializací na rodinné právo – což rozhodně doporučuji. Jestliže se Váš (bývalý) manžel nebude moci dostavit k soudu, pokuste se získat jeho čestné prohlášení (podepsané a datované), že není otcem Vašeho dítěte. Jakmile bude otcovství k dítěti výše uvedeným způsobem určeno, bude moci být Váš současný partner zapsán do rodného listu dítěte jako jeho otec. Pokud si po rozvodu ponecháte své příjmení, které jste měla za svobodna, bude mít dítě po narození toto Vaše původní příjmení, ledaže byste se se současným partnerem dohodli jinak.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.