Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text pojednává, kdo je otcem dítěte podle zákona a jak se určuje otcovství po právní stránce.


Otcovství se určuje na základě vyvratitelných domněnek, které se uplatňují v tomto pořadí:

1. Narodí-li se dítě provdané ženě, považuje se za otce manžel matky, jestliže se dítě narodilo v době od vzniku manželství do 300. dne po jeho zániku. Otec i matka mohou otcovství popřít.
2. Není-li otcovství určeno podle první domněnky, považuje se za otce muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů před matričním úřadem nebo soudem.
3. Není-li otcovství určeno ani podle druhé domněnky, může o něm rozhodnout soud. Soud na základě důkazů určí za otce muže, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době, od které do narození dítěte neuplynulo méně než 180 dní a více než 300 dní, jestliže otcovství nevylučují závažné okolnosti.

Nedohodnou-li se rodiče dítěte o jeho jménu nebo příjmení nebo jde-li o dítě neznámých rodičů, určí mu jméno a příjmení soud.