Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud má muž děti (1-2 roky) se svou přítelkyní, se kterou dlouhodobě žije, ale nejsou manželé a ani není uvedený v rodném listě jako otec (není nikdo), mohl by se i v tomto případě soudně domáhat po rozchodu styku s dětmi, případně žádat soud přímo o střídavou péči? Jednalo by se o případ, kdy se rodiče nedohodnou a matka bude aktivně bránit ve styku s dětmi.

A je možné i v tomto případě to nějakým soudním předběžným opatřením urychlit, aby nedošlo k odcizení dětí od otce, pokud by soud trval delší dobu např. několik let (včetně určení otcovství, pokud to bude nutné)? Děkuji Kateřina

ODPOVĚĎ:
Jestliže dotyčný muž není uveden v rodných listech dětí jako jejich otec, nemá z pohledu práva vůči těmto dětem žádné povinnosti (například vyživovací povinnost), ale ani práva (právo se s nimi stýkat). Aby muž mohl žádat soud o styk s dětmi nebo střídavou péči, muselo by nejprve dojít k určení otcovství. Prvním krokem je tedy podat k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh na určení otcovství. Vzory takového návrhu lze najít na internetu nebo s jeho sepsáním může pomoci advokát. Soud pak velmi pravděpodobně nařídí provedení testů DNA, na základě kterých bude otcovství potvrzeno nebo vyvráceno. Při potvrzení otcovství dojde k určení otcovství a dotyčný muž bude moci být zapsán jako otec do rodných listů dětí. Spolu s tím mu vzniknou vůči dětem povinnosti (vyživovací povinnost), ale i práva (právo se s dětmi stýkat, pečovat o ně, vychovávat je). Teprve poté bude možné žádat o stanovení styku s dětmi nebo případně o střídavou péči. Střídavá péče ale předpokládá, že rodiče jsou schopni se alespoň v základních věcech týkajících se péče o děti a jejich výchovy dohodnout. Pokud tomu tak není (nebude), je nepravděpodobné, že by soud střídavou péči schválil.

Pokud jde o urychlení celého procesu, řízení o určení otcovství je možné urychlit pouze tak, že by bylo učiněno souhlasné prohlášení o otcovství před matričním úřadem nebo před soudem. Toto prohlášení však musí učinit oba rodiče, musela by tedy spolupracovat i matka dětí. Po určení otcovství je pak již možné podat návrh na styk s dítětem či péči o dítě formou předběžného opatření.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.