Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych otázku, ohledně zrušení otcovství. Jak může nebiologický otec popřít otcovství? Jak jej může popřít matka dítěte? Lze se dohodnout i mimosoudně, popř. jaké listiny jsou k popření potřeba? Jaký vliv má nový občanský zákoník 2014? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Problematika určení rodičovství a popírání otcovství je upravena v § 50a - 62a zákona o rodině a v § 785 - 793 nového občanského zákoníku. Pokud muž dojde k závěru, že není otcem dítěte, může se žalobou podanou k soudu domáhat popření svého otcovství. Popření otcovství mimosoudní cestou - například vyplněním formuláře či sepsáním jiného dokumentu - tedy není možné.
Jestliže se dítě narodí před 160. dnem od uzavření manželství, může manžel popřít své otcovství už jen tím, že žalobu podá. Manželka se ale může hájit tím, že muž s ní souložil už před svatbou nebo že v době svatby o jejím těhotenství věděl. Pokud to bude prokázáno, žaloba o popření otcovství bude zamítnuta.
Manžel matky dítěte, které se narodilo mezi 160. dnem od uzavření manželství a 300. dnem po jeho zániku nebo prohlášení manželství za neplatné, může své otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte.
Pokud manžel dal souhlas k umělému oplodnění manželky, lze otcovství popřít jen tehdy, lze-li prokázat, že manželka otěotněla jinak než umělým oplodněním.
Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otocvství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte.
Obdobným způsobem jako otec dítěte - tedy podáním žaloby k soudu - může popřít otcovství i matka dítěte.
Podle dosavadní právní úpravy - § 57, odst. 1 zákona o rodině - mohl manžel u soudu popřít otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy mu vznikly důvodné pochybnosti, že je otcem dítěte. Své otcovství však mohl popřít nejdéle do tří let věku dítěte. Podle úpravy nového občanského zákoníku se prodlužuje lhůta k popření otcovství tak, že nejdéle je možné popřít otcovství do šesti let od narození dítěte. Podle § 792 nového občanského zákoníku platí, že je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.