Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

31.12.2013 odstěhování od mé bývalé ženy. Rozvod: 25. 2. 2015. V den rozvodu jsem dorazil domů, žena byla těhotná s pánem, který o ni nejevil zájem. Jelikož už byla naše žádost a smlouva pro dobu po rozvodu řešena již před soudem, tak jsem již nestačil k této smlouvě nic dodat, jelikož jsem se vlastního líčení nezúčastnil.

Ve smlouvě bylo: „Účastníci nemají vůči sobě žádných vzájemných nároků z titulu vyživovací povinnosti rozvedeného manžela". 19.5. 2015 se mé ženě narodila holčička, jako otce uvedla bývalá žena mě. Společnou domácnost jsme nevedli od 12/2013, neměli jsme pohlavní styk. Až se mi dostane do ruky rodný list „Emy“ mám připravenou „Žalobu o popření otcovství“ kde žaluji
Žalobce: Mé jméno a adresa
Žalovaná:
1. Mou bývalou ženu, nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx
2. její dceru, nar. 19. 5. 2015, bytem xxxxxxx
a soudu navrhuji, aby vydal tento rozsudek:
Určuje se, že (mé jméno), nar. xx. x. xxxx, není otcem nezletilé Emy…. , narozené dne 19. 5. 2015 z matky (jméno bývalé ženy).
Chtěl bych se Vás tedy touto cestou zeptat, zda-li postupuji rámcově správně, nebo zda-li bych měl zvolit jiný postup, abych tak v rámci určení otcovství a toho kdo bude platit alimenty soud určil skutečného otce, který se však mé bývalé ženy od doby co mu tuto skutečnost asi sdělila, nepřihlásil. Jeho jméno mi odmítá zatím sdělit. Pokud by mi tedy soud určil placení alimentů, vím jen jedno, že bych musel zažalovat skutečného otce „Emy“ z bezdůvodného obohacení. A pokud by muselo dojít na drahý test otcovství, je povinen ho podstoupit??? Mám si vzít pro větší a jistý úspěch právníka? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Jestliže nesouhlasíte s tím, že jste otcem dítěte Vaší bývalé ženy, je skutečně zapotřebí podat k soudu žalobu na popření otcovství, Váš postup je tedy správný. Popřít otcovství v tomto případě je možné pouze tehdy, je-li vyloučeno, abyste byl otcem dítěte. Vzhledem k tomu, že spolu nežijete již od prosince 2013, by to však neměl být problém. Soud v tomto případě nařídí provedení testů DNA. Většinou se jedná o tzv. „velký test“, při kterém je testován otec, matka i dítě. Matka s dítětem sice může provedení testu DNA odmítnout, resp. Nikdo ji nemůže k absolvování testu DNA fyzicky donutit – to platí i pro biologického otce dítěte – ale soud může matce na maření soudního rozhodnutí udělit – a to i opakovaně – finanční pokutu. Jestliže na základě výsledků testů DNA soud rozhodne o tom, že nejste otcem dítěte, zbaví Vás rodičovské zodpovědnosti a tím i veškerých práv a povinností vůči dítěti, včetně povinnosti hradit výživné matce dítěte.

Výživné, které jste do té doby matce uhradil Vy, byste následně musel vymáhat po biologickém otci dítěte, protože spotřebované výživné se nevrací. Zastoupení právníkem – nejlépe se specializací na rodinné právo – lze jednoznačně doporučit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.