Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné zříci se otcovství na dítě, které máme spolu s přítelkyní a jsem uvedený jako rodič v rodném listě? Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Český právní řád neumožňuje zřeknutí se otcovství, při splnění určitých, zákonem stanovených podmínek je ale možné otcovství popřít. Vzhledem k tomu, že nejste s matkou dítěte sezdáni, došlo k určení Vašeho otcovství pravděpodobně souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem. V takovém případě lze otcovství popřít pouze tehdy, je-li vyloučeno, že byste mohl být otcem dítěte. Můžete tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo souhlasné prohlášení rodičů učiněno. Pokud k souhlasnému prohlášení rodičů došlo ještě před narozením dítěte, neskončí tato lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Po uplynutí této lhůty již otcovství popřít nelze.