Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po 15 letech jsem zjistil, že "dcera" není moje podle testů DNA (nebyla mi vůbec podobná) letos (2018) jí bude 19 let, od 15 let jsem ji neviděl, přestala se mnou komunikovat, přesto že jsem jí nic neřekl. Myslím, že jí bývalá manželka něco napovídala, jelikož se bojí, aby se to nedověděla. Mohu tedy zažádat u soudu o zrušení otcovství?

Nikde o tom nic nepíší, zda to vůbec v plnoletosti jde a zda je vůbec nějaká šance? Nejspíš ještě studuje, platím řádně výživné. A také zda je možné ji vydědit z důvodu, že se se mnou vůbec nestýká? Moc Vám děkuji za radu. Děkuji, Jeremiáš

ODPOVĚĎ:
Zrušení otcovství není z právního hlediska možné, český právní řád zná pouze tzv. popření otcovství. Popřít otcovství je však možné nejpozději do šesti let po narození dítěte. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Přestože tedy popěrná lhůta ve Vašem případě již uběhla, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh (žalobu) na popření otcovství. Vzory takovéhoto návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Popření otcovství blíže upravují § 785 – 793 nového občanského zákoníku (NOZ) – příslušnou část NOZ najdete například zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h2d2.aspx#cast2h2d2o1

Pokud byste neuspěl s popřením otcovství, co se týče výživného, zákon o rodině myslí také na to, že výživné nelze přiznat tehdy, pokud je to v rozporu s dobrými mravy. Rozporem s dobrými mravy by mohla být i skutečnost, že hradíte výživné na nevlastní dítě. Pokud s Vámi dcera nekomunikuje, můžete podat k soudu v místě jejího bydliště návrh na zrušení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy. Do návrhu samozřejmě můžete uvést i to, že s Vámi dcera už několik let nekomunikuje a nejeví žádný zájem o kontakt s Vámi.

Jestliže hodláte svoji nevlastní deru vydědit, je zapotřebí podle nového občanského zákoníku sepsat tzv. prohlášení o vydědění. V tomto prohlášení by měl být uveden některý ze čtyř zákonných důvodů, na základě kterých je možné neopominutelného dědice vydědit. Neopominutelného dědice lze vydědit tehdy, jestliže:
- Vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi
- o Vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl
- byl odsouzen pro trestný čin spáchaná za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
- vede trvale nezřízený život
Neuvedete-li v prohlášení o vydědění důvod vydědění, má neopominutelný dědic právo na povinný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. Vydědění blíže upravují § 1646 – 1649 NOZ – příslušnou část NOZ najdete zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast3h3d5.aspx#cast3h3d5o2

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.